Naprapati grundar sig i ett helhetstänkande där kombinationen av hög kompetens inom ortopedisk wille2medicin, nervsystem och rörelseorganens specifika funktion utgör hjälpmedlen för rätt diagnosställande och behandling. Viktigt för en naprapat är att finna orsaken till det aktuella besväret och återställa en god total rörlighet. Manuella tekniker som manipulation och mobilisering används då för att normalisera förhållandet mellan led, muskel och nervsystem.

Andra behandlingstekniker såsom massage, muskeltöjningar och triggerpunktsbehandlingar (muskelknutor som ger utstrålande värk) används också vid behov. Att ge råd inom bland annat ergonomi, kost och motion utgör även det en del av naprapatens arbete. En viktig bit i helhetssynen är att patienten också får hjälp med rehabilitering och träningsprogram för att förebygga skador och minska risken för återfall.