Row of girls

Historia

Ordet naprapati kommer av det tjeckiska ordet ”naprapvit” som översatt betyder ”korrigera orsak till lidande”. Naprapatin utvecklades ur kiropraktiken av Dr.Oakley Smith i början av 1900-talet i Chicago, USA. Till Sverige kom naprapatin 1970 då utbildningen på Naprapathögskolan startade. Idag (2010) finns ca 1000 aktiva naprapater som svarar för drygt 1,5 miljoner behandlingar varje år vilket gör naprapatin till den i särklass vanligaste behandlingsformen inom manuell medicin i Sverige.

Utbildning

Utbildningen omfattar sammanlagt 5 års heltidsstudier fördelade på humanbiologiska och medicinska ämnen, såväl teoretiska som kliniska samt på specialiseringen inom naprapati. Sista året utgörs av praktisk tjänstgöring inom svensk sjukvård. Efter fullgjorda fem år erhålls legitimation av socialstyrelsen där naprapaten står under hälso-och sjukvårdens lagar.