Vill ni:

  • Förbättra Er personals hälsa
  • Minska sjukskrivningarna
  • Öka effektiviteten

Då kan jag hjälpa Er!

För företaget är människan den viktigaste resursen och har personalen god hälsa så fungerar arbetet också mycket bättre. Allt fler företag har börjat inse vikten av att satsa långsiktigt på sin personal. De anställda känner då en stor tillit till sin arbetsgivare och anstränger sig lite extra, vilket leder till ökad kreativitet och samarbetsvilja.

Man vet att stillasittande och monotona rörelser utsätter kroppen för slitningar och felbelastningar. Faktum är att mer än två tredjedelar av alla sjukskrivningar idag orsakas av besvär ifrån rörelseapparaten (muskler, leder och nersystem), i synnerhet i rygg och nacke. För företaget innebär en sjukskrivning sänkt produktivitet och effektivitet, vilket snabbare leder till stora kostnader.

Jag erbjuder Er därför att genom ett företagsavtal förebygga och minimera sjukskrivningar så att personalen mår bättre och kostnaderna hålls nere. Naprapatvård är avdragsgillt för företaget! Vill ni veta mer, ta då kontakt med Wille!

 

Privatpersoner                                              

Många av oss har besvär någonstans i rörelseapparaten. Att då uppsöka en naprapat för att få hjälp med ett visst smärttillstånd är vanligt. Smärta i kroppen kan ha olika ursprung. Det kan komma både från muskler, leder eller nerver och vara av antingen akut eller kronisk karaktär. Oavsett var smärtan kommer ifrån är det en signal om att någonting inte står rätt till.

Tillsammans med naprapaten får du då hjälp med diagnos, behandling och rehabilitering för att få bukt med dina besvär. Vi lägger upp en målsättning som är individuellt anpassad och som ska passa just dig. Målet är att få dig besvärsfri samt att du ska få en ökad förståelse för kroppens funktion så att du i framtiden kan undvika skador.

 

Idrottsföreningar

Idrott och motion är både roligt och bra för hälsan, såväl för elitidrottare som för motionärer. Ibland kan dock skador på muskler, leder eller ledband uppkomma och då är det viktigt med snabb diagnostisering och rätt behandling. Med noggrann rehabilitering förkortas och effektiveras läkningsprocessen, vilket gör att återgången till idrotten således sker snabbare.

Jag är Naprapat åt Malmö FF:s herrlag i fotboll och har själv stor erfarenhet av idrottsskador från min tid inom elitidrotten. Behandlingar, råd och konsultationer kan fås antingen på plats hos Er eller hos mig på kliniken. För vidare information